Co Děláme

– instalatérské práce (voda,kanalizace )
– čištění kanalizace strojem
– kamerové a tlakové zkoušky kanalizace , opravy kanalizace
– plyn (přípojky,revize,domovní a bytové rozvody včetně projektu)
– topení (podlahové-klasické)
– rekonstrukce kotelen
– požární vodovod a vodovod pro veřejnou potřebu
– závlahy (fotbalové a golfové hřiště, zahrady)
– přeložky plynovodů
– nové plynovody
– nové inženýrské sítě
– přeložky vodovodů a kanalizace
– výkopové, zemní práce a protlaky (dopravní značení je zajišťováno firmou J.I.P. – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ)

Jan Pospíchal is powered by ArmNET Internet service provider designed by Jakub Nezbeda.